Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
Sender Csaba Csorba
Sender organization Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář [CRN: 26454807]
Recipient All (including public)
Date 07.03.2019 18:13:42
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Vážený dodavateli,

zadavatel poskytuje na žádost dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace. S ohledem na skutečnost, že se vysvětlení zčásti týká té části zadávací dokumentace, která se v souladu se ZZVZ neuveřejňuje, zadavatel tyto části vysvětlení zadávací dokumentace, včetně poskytnutého upraveného výkazu výměr, v souladu s § 98 odst. 2 ZZVZ poskytuje všem dodavatelům, kteří podali žádost o poskytnutí přílohy č. 2 zadávací dokumentace (projektové dokumentace) a zavázali se tím k mlčenlivosti ve vztahu k informacím tam obsaženým.

S pozdravem

JUDr. Csaba Csorba
HAVEL & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. (osoba oprávněna k zastupování zadavatele při výkonu zadavatelských činností)


Attachments
- Kopie - 2-0423-01-40 - UniMeC (bez SO112, SO113) (zadání)_zam.xlsx (4.38 MB)
- Vysvětlení č. 3 UniMec_pro_všechny.pdf (347.28 KB)