Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení LFP - Vypracování znaleckého posudku na cenu vybraných nemovitostí Univerzity Karlovy v Plzni
Odesílatel Hana Kvasničková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2020 14:11:10
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (233.97 KB)
- Příloha č. 1 výzvy_Krycí list.doc (954.00 KB)
- Příloha č. 2 výzvy_Čestné prohlášení.docx (861.74 KB)
- Příloha č. 3 výzvy_Smlouva o dílo.doc (980.50 KB)
- Příloha č. 4 výzvy_Specifikace předmětu plnění.zip (348.57 KB)