Received message - invitation

Procurement procedure LFP - Vypracování znaleckého posudku na cenu vybraných nemovitostí Univerzity Karlovy v Plzni
Sender Hana Kvasničková
Sender organization Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 16.01.2020 14:11:10
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknown
Subject Výzva k podání nabídek

Procurement documents


Attachments
- Výzva k podání nabídek.pdf (233.97 KB)
- Příloha č. 1 výzvy_Krycí list.doc (954.00 KB)
- Příloha č. 2 výzvy_Čestné prohlášení.docx (861.74 KB)
- Příloha č. 3 výzvy_Smlouva o dílo.doc (980.50 KB)
- Příloha č. 4 výzvy_Specifikace předmětu plnění.zip (348.57 KB)