Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba provizorní menzy (2)
Odesílatel Jan Lašmanský
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Rektorát [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2022 12:40:03
Číslo jednací ve SpSl UKRUK/521711/2021-21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 1

Přílohou uveřejňujeme nový Výkaz výměr, který jsou dodavatelé POVINNI použít pro účely přípravy nabídky. Jedná se o uzamčenou verzi dokumentu. Více viz přílohy.


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_01.pdf (223.04 KB)
- P4_ZD_Vykaz vymer_MENZA_ZAMČENÝ.xlsx (629.55 KB)