Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ÚJOP - Dodávka serverů
Odesílatel Radka Hrušková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2022 11:30:20
Číslo jednací ve SpSl UKUJOP/124176/2022-11
ID ve SpSl 1003322144
Předmět Výzva

Dobré dopoledne. Přílohou zasílám výzvu k podání nabídek včetně ZD.
S pozdravem
Hrušková


Přílohy
- Výzva_Dodávka serverů.pdf (3.73 MB)
- Příloha č.4_ Kupní smlouva_návrh.doc (107.50 KB)
- Příloha č.1_Položkový rozpočet.xls (882.50 KB)
- Příloha č.2_Technická specifikace.xlsx (21.90 KB)
- Priloha č. 5_Krycí list.docx (30.49 KB)