Received message - invitation

Procurement procedure ÚJOP - Dodávka serverů
Sender Radka Hrušková
Sender organization Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 07.04.2022 11:30:20
Reference number in the filing service UKUJOP/124176/2022-11
Subject Invitation

Dobré dopoledne. Přílohou zasílám výzvu k podání nabídek včetně ZD.
S pozdravem
Hrušková


Attachments
- Výzva_Dodávka serverů.pdf (3.73 MB)
- Příloha č.4_ Kupní smlouva_návrh.doc (107.50 KB)
- Příloha č.1_Položkový rozpočet.xls (882.50 KB)
- Příloha č.2_Technická specifikace.xlsx (21.90 KB)
- Priloha č. 5_Krycí list.docx (30.49 KB)