Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení LFP – Simulační centrum - opakování
Odesílatel Hana Kvasničková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2022 12:30:43
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/413563/2022-8
ID ve SpSl 1003616286
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (411.14 KB)
- Příloha č. 1 výzvy_krycí list nabídky.docx (63.30 KB)
- Příloha č. 2 výzvy_čestné prohlášení.docx (42.07 KB)
- Příloha č. 3 výzvy_kupní smlouva.docx (74.14 KB)
- Příloha č. 1 kupní smlouvy_specifikace předmětu plnění.zip (249.35 KB)
- Příloha č. 2 kupní smlouvy_položkový rozpočet.xlsx (10.20 KB)


Spisová služba doposlat el. obraz/přílohy do spisové služby el. obraz/přílohy přeneseny do spisové služby jiným způsobem