Received message - invitation

Procurement procedure LFP – Simulační centrum - opakování
Sender Hana Kvasničková
Sender organization Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni [CRN: 00216208]
Recipient All (including public)
Date 28.07.2022 12:30:43
Reference number in the filing service UKLFP/413563/2022-8
Identifier in filing service 1003616286
Subject Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Attachments
- Výzva k podání nabídky.pdf (411.14 KB)
- Příloha č. 1 výzvy_krycí list nabídky.docx (63.30 KB)
- Příloha č. 2 výzvy_čestné prohlášení.docx (42.07 KB)
- Příloha č. 3 výzvy_kupní smlouva.docx (74.14 KB)
- Příloha č. 1 kupní smlouvy_specifikace předmětu plnění.zip (249.35 KB)
- Příloha č. 2 kupní smlouvy_položkový rozpočet.xlsx (10.20 KB)