Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení UK 1. LF – Sběr, svoz a odstranění tříděného odpadu z ústavů a pracovišť 1. LF Univerzity Karlovy
Odesílatel Martina Patočková
Organizace odesílatele Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta [IČO: 00216208]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.06.2023 11:33:49
Číslo jednací ve SpSl UK1LF/306390/2023-7
ID ve SpSl 1004208735
Předmět Výzva

Vážení,
zasílám Vám Výzvu k podání nabídek.
S pozdravem,
Martina Patočková, referent OVZ 1. LF UK


Přílohy
- Výzva_tříděný odpad_fin.pdf (443.25 KB)
- Příloha c. 1_Vzorový text Smlouvy o poskytování služeb__fin.docx (53.75 KB)
- Příloha c. 2_čestná prohlášení_vzory_tříd.odpad.docx (35.55 KB)
- Příloha c. 3_identifikacni udaje_tříd.odpad.doc (42.00 KB)
- Příloha smlouvy č. 1 - Položkový rozpočet_fin.xlsx (15.54 KB)