Overview of public contracts

Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
RUK – SBZ – Projektant akce Dětská skupina areál Karolinum
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Awarded 11.07.2023 24.07.2023 10:00
Drogistické zboží 02-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
above-the-threshold Awarded 11.07.2023 24.07.2023 09:00
Laboratorní materiál a chemikálie 14-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
small-scale public contract Awarded 07.07.2023 18.07.2023 09:00
PedF – DNS 12 - Pořízení ICT techniky pro projekty „Diferenciace (ESF)“ a „GAUK 295423“
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
below-the-threshold Awarded 30.06.2023 13.07.2023 13:00
UK KaM – Mytí oken 2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Awarded 28.06.2023 12.07.2023 14:00
Chemikálie 14/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Awarded 27.06.2023 11.07.2023 10:00
Chemikálie 12/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Awarded 27.06.2023 11.07.2023 10:00
LFP – NPO – Upgrade vyhodnocovacího systému pro multimodalitní diagnostiku
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
above-the-threshold Awarded 27.06.2023 28.07.2023 09:00
Framework agreement for the provision of programming services
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
above-the-threshold Awarded 27.06.2023 28.07.2023 09:00
LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač – zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
small-scale public contract Awarded 23.06.2023 10.07.2023 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2024
Univerzita Karlova, Rektorát
above-the-threshold Awarded 22.06.2023
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2024
Univerzita Karlova, Rektorát
above-the-threshold Awarded 22.06.2023
FAF UK – Dodávka UHPLC čerpadla pro on-line SPE
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
below-the-threshold Awarded 22.06.2023 12.07.2023 10:00
ZK2LF - Přístrojové vybavení a zařízení bistra
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
small-scale public contract Awarded 21.06.2023 03.07.2023 10:00
Tiskařské služby 07-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
small-scale public contract Awarded 21.06.2023 03.07.2023 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016