Overview of public contracts

Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 07-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
small-scale public contract Awarded 15.04.2024 26.04.2024 09:00
Drogistické zboží 02-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
above-the-threshold Awarded 15.04.2024 26.04.2024 09:00
Výzva 14/2024 Chemikálie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
above-the-threshold Awarded 12.04.2024 23.04.2024 10:00
Laboratorní materiál 04/2024
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Awarded 11.04.2024 22.04.2024 10:00
PF UK – Rekonstrukce učeben
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
below-the-threshold Awarded 11.04.2024 30.04.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace-Zobrazovací systém s možností fotodokumentace očního pozadí u hlodavců
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Evaluation 10.04.2024 22.04.2024 10:00
Výzva č. 4 - tisk publikace s názvem Neurochirurgie/Přibáň, vazba V8
Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum
above-the-threshold Awarded 09.04.2024 22.04.2024 10:00
Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 22.04. - 26.04.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
above-the-threshold Awarded 09.04.2024 18.04.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 22.04. - 26.04.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
above-the-threshold Awarded 09.04.2024 18.04.2024 13:30
UK KAM – OBNOVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚK, KOLEJ NA VĚTRNÍKU - Zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
below-the-threshold Evaluation 08.04.2024 20.05.2024 10:00
Výzva č. 13 – notebooky
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
small-scale public contract Awarded 08.04.2024 22.04.2024 10:15
RUK – ÚVT – Rozšíření modulu EWP: IIA7 a dokumenty
Univerzita Karlova, Rektorát
below-the-threshold Awarded 05.04.2024 23.04.2024 12:00
RUK – ÚVT – Dodávka služeb vytvářejících důvěru – opakované vyhlášení
Univerzita Karlova, Rektorát
above-the-threshold Awarded 05.04.2024 07.05.2024 12:00
Drobná ICT 03-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
above-the-threshold Awarded 05.04.2024 16.04.2024 09:00
Laboratorní přístroje (DDHM) 01/2024
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Awarded 05.04.2024 16.04.2024 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016