Overview of public contracts

Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK
Univerzita Karlova, Rektorát
below-the-threshold Awarded 09.06.2016 20.06.2016 10:00
Výzva k podání nabídky na uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy na „Zpracování studie proveditelnosti Digitálního archivu Univerzity Karlovy“
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Evaluated 01.06.2016 16.06.2016 00:00
Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost v rámci stavby UK – SBZ – REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Closed 19.05.2016 19.05.2016 10:00
„FaF UK - Úklidové služby"
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
small-scale public contract Awarded 12.05.2016 03.06.2016 00:00
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
below-the-threshold Evaluated 06.05.2016 30.05.2016 10:00
PedF - Projektová dokumentace pro stavební úpravy budovy Kralovická č.p. 915, Brandýs nad Labem – Báze Brandýs
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
small-scale public contract Awarded 28.04.2016 10.05.2016 10:30
UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
above-the-threshold Awarded 04.04.2016 01.07.2016 12:00
Poradenská činnost při předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
below-the-threshold Awarded 31.03.2016 18.04.2016 00:00
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově – část D – Rámcová smlouva na odbornou podporu v oblasti zadávání VZ
Univerzita Karlova, Rektorát
above-the-threshold Awarded 19.03.2016 27.05.2016 14:00
Implementace, technická podpora a rozvoj systému elektronické spisové služby na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova, Rektorát
above-the-threshold Awarded 09.03.2016 09.05.2016 14:00
Vybavení datových rozvoden v roce 2016
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
small-scale public contract Awarded 03.03.2016 21.03.2016 11:35
Obnova páteřního směrovače
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
small-scale public contract Awarded 12.02.2016 26.02.2016 10:00
Zajištění ostrahy objektů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
small-scale public contract Evaluation 18.12.2015 15.01.2016 00:00
Poskytování právních a poradenských služeb
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
small-scale public contract Evaluation 09.12.2015 21.12.2015 00:00
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově – část B – Rámcová smlouva na přípravu a vytvoření žádostí o finanční podporu (projektových žádostí) z ESIF - opakování
Univerzita Karlova, Rektorát
above-the-threshold Awarded 09.11.2015 09.11.2015 14:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016