Veřejná zakázka: PedF – 2020 – Architektonický návrh interiérů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 3649
Systémové číslo: P20V00000317
Evidenční číslo zadavatele: PEDF/VZ/11/2020
Datum zahájení: 15.05.2020
Nabídku podat do: 25.05.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PedF – 2020 – Architektonický návrh interiérů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vytvoření návrhu interiéru budovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a návrhu úpravy exteriéru součástí budovy, tj. pochozí terasy a 2 vnitřních otevřených dvorků lokalizovaných v rámci vnitrobloku budovy. Předmět veřejné zakázky bude sloužit jako podpůrný koncepční materiál pro aktuálně připravovanou projektovou dokumentaci k investiční akci PedF UK – Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 4, Praha 1, která je zaměřena především na rekonstrukci vnitřních rozvodů a technologií, zlepšení tepelně-technických vlastností budovy (výměna oken, izolace střechy) a rekonstrukci elektroinstalace V průběhu prací na projektové dokumentaci zmíněné investiční akce, kterou zpracovává zhotovitel vybraný na základě výběrového řízení, zadavatel dospěl k závěru a k rozhodnutí, že je žádoucí dodatečně zpracovat podrobnou dokumentaci řešící vizuální koncepci interiérů budovy včetně celého vnitrobloku skládajícího se ze 2 vnitřních dvorků a pochozí terasy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Magdalény Rettigové 4
  116 39 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 633423

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy