Dynamický nákupní systém: UK – KAM – DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA NÁKUP TECHNOLOGIÍ A POMŮCEK PRO PROVOZOVNY SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000028
Spisová značka: UKKaM/8397/2023
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-004253
Datum otevření: 30.01.2023
Datum zavedení: 20.03.2023 12:00
Datum ukončení: 01.01.2050 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: UK – KAM – DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA NÁKUP TECHNOLOGIÍ A POMŮCEK PRO PROVOZOVNY SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem řízení je zavedení DNS na dodávky technologií a pomůcek pro provozovny společného stravování pro zadavatele. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni dodavatelé, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto zadávací dokumentací a byli do tohoto DNS (respektive do jednotlivých kategorií DNS) zařazeni. Dodavatelé zařazení v jednotlivých kategoriích budou vyzýváni k podání nabídek na dodávky technologií a pomůcek pro provozy společného stravování, které jsou zařazeny v dané kategorii, a to po celou dobu trvání DNS. Zadavatel umožní v souladu s § 140 odst. 1 ZZVZ po celou dobu trvání DNS každému dodavateli podat žádost o účast pomocí elektronického nástroje E_ZAK

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 17 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Zvoníčkova 1927/5
  162 08 Praha

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Položky předmětu

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS