Public contract: RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 294
System number: P16V00000291
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 634598
Upon prior information notice:
RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC
Date of start: 31.08.2016
Tender submit to: 31.10.2016 14:00

Title, type and description of public contract

 • Title: RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC užívaných na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem na dobu 3 let počínaje uzavřením rámcové smlouvy (tj. podpisem rámcové smlouvy poslední ze smluvních stran), nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Předmětem plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení bude poskytování licencí software dle specifikace určené tabulkou v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Jednoznačná specifikace jednotlivých poskytovaných licencí a služeb bude obsažena v dílčích smlouvách nebo objednávkách.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 30 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630019

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance