Public contract: UK-FF – KREAS: Expertní podpora - příprava projektové žádosti v rámci Horizon Europe/UK-FF – KREAS: Expert Support – Preparation of a Project Application within Horizon Europe

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 4509
System number: P21V00000102
Contracting authority registration number: 2021/005
File number: UKFF/76193/2021
Date of commence: 04.03.2021
Tender submit to: 19.03.2021 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK-FF – KREAS: Expertní podpora - příprava projektové žádosti v rámci Horizon Europe/UK-FF – KREAS: Expert Support – Preparation of a Project Application within Horizon Europe
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování a podání 1 projektové žádosti a související odborné poradenství při získávání dotace financované z rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2021–2027 „Horizon Europe“.
The subject of the public procurement is the complete processing and submission of one project application and related expert advice in obtaining a grant funded by the European Union Framework Program for Research and Innovation for the period 2021-2027 "Horizon Europe".

Procedure type, estimated value

 • Procedure: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 619 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 631950

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance