Veřejná zakázka: UK-FF – KREAS: Expertní podpora - příprava projektové žádosti v rámci Horizon Europe/UK-FF – KREAS: Expert Support – Preparation of a Project Application within Horizon Europe

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4509
Systémové číslo: P21V00000102
Evidenční číslo zadavatele: 2021/005
Spisová značka: UKFF/76193/2021
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 19.03.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK-FF – KREAS: Expertní podpora - příprava projektové žádosti v rámci Horizon Europe/UK-FF – KREAS: Expert Support – Preparation of a Project Application within Horizon Europe
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování a podání 1 projektové žádosti a související odborné poradenství při získávání dotace financované z rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2021–2027 „Horizon Europe“.
The subject of the public procurement is the complete processing and submission of one project application and related expert advice in obtaining a grant funded by the European Union Framework Program for Research and Innovation for the period 2021-2027 "Horizon Europe".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 619 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Jana Palacha 2
  116 38 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631950

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky