Veřejná zakázka: LFP - Dodávka ICT pro 2021/2022 formou náhradního plnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4542
Systémové číslo: P21V00000134
Spisová značka: UKLFP/94777/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2021
Nabídku podat do: 21.05.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LFP - Dodávka ICT pro 2021/2022 formou náhradního plnění
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka počítačového vybavení a software dle specifikace v Příloze č. 1 – Podrobnosti předmětu plnění (specifikace a položkový rozpočet) - zadávací dokumentace, kde je názvem položky a minimálními parametry definován soubor jednotlivého zboží, které dodavatel nabízející poskytnutí dodávek nabídne uvedením jednotkových cen v Kč bez DPH za jednotlivé položky. Dodávky budou realizovány na základě Rámcové dohody.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635824

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy