Veřejná zakázka: U2 - DM - Dodávka gastro vybavení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 4890
Systémové číslo: P21V00000457
Spisová značka: UKLFP/291010/2021
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-022931
Datum zahájení: 24.06.2021

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: U2 - DM - Dodávka gastro vybavení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka a instalace vybavení kuchyně a menzy v nově budovaném objektu LF UK v Plzni. Požadovaný předmět plnění je specifikován Přílohou č. 1 (technická specifikace), Přílohou č. 2 (položkový rozpočet), předpokládané rozmístění jednotlivých položek předmětu plnění pak Přílohou č. 7 (Výkres s předpokládaným rozmístěním předmětu plnění).
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 602 250 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635824

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy