Veřejná zakázka: UK - KaM - Dodávka potravin – Ovoce a zelenina - 2. opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 4952
Systémové číslo: P21V00000516
Spisová značka: UKRUK/339879/2021
Datum zahájení: 20.07.2021
Nabídku podat do: 28.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK - KaM - Dodávka potravin – Ovoce a zelenina - 2. opakování
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky potravin specifikovaných v příloze č. 1 výzvy (Specifikace položek – ovoce a zelenina - opakování). V příloze jsou vypsány jednotlivé položky, které budou na základě jednotlivých objednávek dle potřeby zadavatele dodávány průběžně v termínu od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021. Kusové množství jednotlivých položek uvedené v příloze 1 výzvy (Specifikace položek – ovoce a zelenina - opakování) je pouze orientační. Zadavatel je oprávněn odebrat menší i větší počty bez dopadu na jednotkovou cenu, přičemž je oprávněn některé položky neodebrat vůbec.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena dle § 19 odst. 3 ZZVZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Plzeň-město
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Zvoníčkova 1927/5
  162 08 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-005291

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy