Veřejná zakázka: RUK – ÚKUK – Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 5146
Systémové číslo: P21V00000708
Spisová značka: UKRUK/423307/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-035958
Datum zahájení: 04.10.2021
Žádost o účast podat do: 04.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK – ÚKUK – Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí práva k používání služby a nasazení a provoz služby, která svými funkcionalitami poskytne podporu pro výuku a rozvoj kompetencí akademické integrity, včetně kontroly originality prací, pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy, a to ve formě hostované služby SaaS – Software as a Service.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává zakázku v jednacím řízení s uveřejněním z důvodu dle § 60 odst. 1 písm. c) ZZVZ. Veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z povahy a složitosti podmínek spojených s předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel tak stanovil výsledek, kterého má být při plnění veřejné zakázky dosaženo, není však schopen přesně definovat způsob jeho naplnění.

  Zadavatel není v tuto chvíli objektivně schopen vymezit přesné technické podmínky a právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky tak, aby mohl sestavit kompletní zadávací dokumentaci. Proto zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jehož cílem je najít řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele a v nezbytně nutném detailu tak konkretizovat předmět plnění veřejné zakázky.

  Specifikace předmětu plnění bude rovněž i obsahem návrhu realizační smlouvy; znění realizační smlouvy bude předmětem jednání o předběžných nabídkách a bude dopracováno na základě výsledků těchto jednání.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy