Veřejná zakázka: UK - KaM - Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla - I. ČÁST – Koleje a menzy Praha a Brandýs nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 5634
Systémové číslo: P22V00000084
Spisová značka: UKKaM/117894/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010929
Datum zahájení: 23.03.2022
Nabídku podat do: 25.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK - KaM - Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla - I. ČÁST – Koleje a menzy Praha a Brandýs nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je praní a chemické čištění prádla vč. souvisejících služeb pro Koleje a menzy Univerzity Karlovy v Praze a Brandýse nad Labem, v Plzni a v Hradci Králové a pro hotelové provozy Krystal v Praze a Opitzův dům v Praze.

Tato dílčí zakázka (I. část) je součástí komplexní zakázky na praní a chemické čištění prádla vč. souvisejících služeb pro Koleje a menzy Univerzity Karlovy v Praze a Brandýse nad Labem, v Plzni a v Hradci Králové a pro hotelové provozy Krystal v Praze a Opitzův dům v Praze.

Zadavatel se rozhodl rozdělit tuto VZ na části, aby tím umožnil účast malých a středních podniků, které by jinak nebyly např. schopny obsloužit všechny tři oblasti místa plnění zakázky (Koleje a menzy Praha a Brandýs nad Labem, Hradec Králové, Plzeň), případně zajistit odlišné požadavky hotelových provozů.

Veřejná zakázka je dělena na 5 (pět) samostatných částí, jako 5 samostatných zadávacích řízení dle § 18 ZZVZ, které budou zadávány postupně jako samostatné veřejné zakázky:

I. část veřejné zakázky: Koleje a menzy UK v Praze a Brandýse nad Labem
II. část veřejné zakázky: Koleje a menzy UK v Hradci Králové
III. část veřejné zakázky: Koleje a menzy UK v Plzni
IV. část veřejné zakázky: Centrum Krystal UK
V. část veřejné zakázky: Opitzův dům UK

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny, či jen některé nebo jen jednu část této veřejné zakázky. Jednotlivé nabídky na části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny samostatně. Každá nabídka musí být podána samostatně včetně všech povinných příloh prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel na základě hodnocení nabídek následně uzavře 5 smluv na plnění podle jednotlivých částí. V případě, že nabídka jednoho uchazeče bude nejvhodnější ve více částech, bude s takovým uchazečem uzavřena smlouva na každou část zvlášť.

Požadavky zadavatele jsou stanoveny samostatně pro každou část.

Předmětem plnění této I. části veřejné zakázky je praní a chemické čištění prádla vč. souvisejících služeb pro Koleje a menzy Univerzity Karlovy v Praze a Brandýse nad Labem.

Podrobnější specifikace předmětu plnění, seznam dotčených objektů a materiálové listy prádla jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD (Specifikace a rozsah předmětu plnění).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 830 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Mělník

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Zvoníčkova 1927/5
  162 08 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-005291

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků