Veřejná zakázka: RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 6572
Systémové číslo: P22V00000948
Spisová značka: UKRUK/544440/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-033406
Datum zahájení: 11.11.2022
Nabídku podat do: 12.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je sběr dat v opakovaných vlnách pomocí dotazníkového šetření na panelu respondentů (tedy na stejném souboru osob představujícím reprezentativní vzorek populace), následné vytvoření vyčištěného datového souboru obsahujícího sebraná data pro potřeby projektu s názvem Podpora na zvýšení dopadů, inovací a udržitelnosti CEDMO v ČR (dále jen „Projekt") a vyhotovení zprávy z výzkumu, která bude obsahovat podrobný popis průběhu výzkumu a metod, které při něm byly použity (dále jen „Předmět plnění“).
Předmět plnění je spolufinancován z prostředků Projektu.
Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace s názvem Specifikace a rozsah předmětu plnění.
Cílem zadávacího řízení k této veřejné zakázce je uzavřít mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem rámcovou dohodu, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, na základě které budou následně s dodavatelem uzavírány postupně dílčí smlouvy. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do konce roku 2025.
Zadávací řízení týkající se rámcové dohody je dvoustupňové.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy