Public contract: LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač – zhotovitel stavby

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7232
System number: P23V00000506
File number: UKLFP/365304/2023
Date of commence: 23.06.2023
Tender submit to: 10.07.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač – zhotovitel stavby
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je výstavba „Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač“ v katastrálním území Plzeň, parcelní číslo pozemku 11645/3, 12102/79, včetně realizace příslušných stavebních úprav a veškerých souvisejících stavebních prací.
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 5 500 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance