Public contract: Etapa I. - Rekonstrukce plynové kotelny Ke Karlovu 2027/3

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7349
System number: P23V00000625
File number: UKRUK/428984/2023
Date of commence: 24.07.2023
Tender submit to: 03.08.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Etapa I. - Rekonstrukce plynové kotelny Ke Karlovu 2027/3
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je celková rekonstrukce plynové kotelny zahrnující úpravu vnitřních rozvodů plynu, demontáž stávajícího havarijního uzávěru DN150 a části rozvodů plynu v prostoru kotelny. Předmět plnění veřejné zakázky rovněž zahrnuje demontáž stávajících plynových spotřebičů, demontování stávajících teplovodních plynových stacionárních kotlů a vybudování nové plynové kotelny v objektu Ke Karlovu 2027/3, 120 00 Praha 2.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace výběrového řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha dokumentace výběrového řízení).

Procedure type, estimated value

 • Procedure: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 5 850 729 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2021-036156

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance