Veřejná zakázka: Etapa I. - Rekonstrukce plynové kotelny Ke Karlovu 2027/3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7349
Systémové číslo: P23V00000625
Spisová značka: UKRUK/428984/2023
Datum zahájení: 24.07.2023
Nabídku podat do: 03.08.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Etapa I. - Rekonstrukce plynové kotelny Ke Karlovu 2027/3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je celková rekonstrukce plynové kotelny zahrnující úpravu vnitřních rozvodů plynu, demontáž stávajícího havarijního uzávěru DN150 a části rozvodů plynu v prostoru kotelny. Předmět plnění veřejné zakázky rovněž zahrnuje demontáž stávajících plynových spotřebičů, demontování stávajících teplovodních plynových stacionárních kotlů a vybudování nové plynové kotelny v objektu Ke Karlovu 2027/3, 120 00 Praha 2.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace výběrového řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha dokumentace výběrového řízení).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 850 729 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-036156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky