Veřejná zakázka: UK 1.LF - Kity pro sekvenování na přístroji NovaSeq X

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7961
Systémové číslo: P23V00001226
Spisová značka: UK1LF/624942/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-059058
Datum zahájení: 20.12.2023
Nabídku podat do: 22.01.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK 1.LF - Kity pro sekvenování na přístroji NovaSeq X
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro sekvenování jež musí být technicky kompatibilní s přístrojem typu NovaSeq™ X Plus Sequencing Systém , který bude umístěn během měsíce ledna 2024 v laboratoři zadavatele a zadavatel jej bude využívat ke své vědecké činnosti a plnění cílů projektů, včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 7 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu dvou (2) let trvání účinnosti Rámcové dohody, přičemž jednotlivé dodávky zboží, které tvoří předmět Rámcové dohody, budou realizovány na základě dílčích objednávek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-001845

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky