Public contract: UK 1.LF - Kity pro sekvenování na přístroji NovaSeq X

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7961
System number: P23V00001226
File number: UK1LF/624942/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-059058
Date of commence: 20.12.2023
Tender submit to: 22.01.2024 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK 1.LF - Kity pro sekvenování na přístroji NovaSeq X
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro sekvenování jež musí být technicky kompatibilní s přístrojem typu NovaSeq™ X Plus Sequencing Systém , který bude umístěn během měsíce ledna 2024 v laboratoři zadavatele a zadavatel jej bude využívat ke své vědecké činnosti a plnění cílů projektů, včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 7 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody.
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu dvou (2) let trvání účinnosti Rámcové dohody, přičemž jednotlivé dodávky zboží, které tvoří předmět Rámcové dohody, budou realizovány na základě dílčích objednávek.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 12 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-001845

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance