Public contract: UK-KaM-Hygienické audity stravovacích provozů Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 8092
System number: P24V00000126
File number: UKKaM/62254/2024
Date of commence: 22.02.2024
Tender submit to: 28.03.2024 08:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK-KaM-Hygienické audity stravovacích provozů Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Poskytování služeb v oblasti hygienických kontrol v stravovacích provozech zadavatele v Praze a Hradci Králové. Zadavatel provozuje: stravovací střediska, výdejny, bufety, hotel. Zavedení systému HACCP, kontrola a tvorba provozních řádů, neohlášené kontroly, návrhy řešení pro nestandardní situace, školení zaměstnanců zadavatele v oblasti hygieny dle aktuálně platných předpisů.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 1 850 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha
 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Koleje a menzy
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Zvoníčkova 1927/5
  162 08 Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2016-005291

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance