Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup ČB tiskáren a multifunkcí
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 13.03.2018 10:00
Dodávka IT techniky pro FaF UK v rámci projektu „Nábyteček“
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 01.03.2018 06.04.2018 10:00
RUK SBZ - Zajištění provozuschopnosti, oprav a instalace slaboproudých rozvodů včetně koncových zařízení a silnoproudého vedení.
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2018 09.03.2018 10:00
UK - RUK – BUDOVA ÚDAUK - VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 23.02.2018 27.03.2018 10:00
PedF - Nákup SSD disků 2018
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 06.03.2018 10:00
FaF UK - Obnova IT infrastruktury
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 23.02.2018 27.04.2018 09:00
PedF - Nákup repasovaných počítačů 2018
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 05.03.2018 10:00
„Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu a chemikálií“
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 09.03.2018 10:00
Laboratorní přístroje (DDHM) 01/2018
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 19.02.2018 02.03.2018 10:30
Chemikálie 02/2018
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 16.02.2018 27.02.2018 08:30
Laboratorní materiál 02/2018
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 15.02.2018 26.02.2018 09:30
UK – FaF – Rekonstrukce výukové budovy BZLR
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 13.03.2018 13:00
UK FTVS – Rekonstrukce kongresového sálu a tělocvičny ve 2. NP objektu F v areálu Veleslavín
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
podlimitní Hodnocení 11.02.2018 13.03.2018 14:00
FaF UK – Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru „Oprava skleníků na zahradě léčivých rostlin“
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2018 20.02.2018 10:00
PedF – Telefonní ústředna 2
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 20.02.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016