Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ÚJOP – Vybavení koleje Hostivař I - válendy
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2017 15.08.2017 11:00
<skrytý název>
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Skryto 04.08.2017 04.09.2017 11:00
<skrytý název>
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Skryto 04.08.2017 04.09.2017 10:00
<skrytý název>
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Skryto 04.08.2017 04.09.2017 09:00
PedF - Pořízení ozvučení do vestibulu a na terasu
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 16.08.2017 12:00
PedF – Nákup pc komponent – 2. výzva
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2017 09.08.2017 14:00
PedF – Modernizace učeben – upgrade řídicího systému učeben R013J a R108
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.08.2017 14.08.2017 12:00
PedF – Nákup interaktivní dotykové tabule – 2. výzva
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2017 04.08.2017 12:00
ÚJOP – Úklid prostor CIEE
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 07.08.2017 10:00
RUK – OVV – Propagační předměty - Rok demokracie a humanity 2017
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 02.08.2017 10:00
Superkritický fluidní extraktor (SFE)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 18.07.2017 25.08.2017 12:00
Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 18.07.2017 25.08.2017 11:00
Pedf – Pořízení kamerového systému do budov Myslíkova a Rettigova
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 17.07.2017 10:00
PedF - Nákup video a foto přístrojů
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2017 07.07.2017 12:00
PedF – Nákup SW ATLAS.ti
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 03.07.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016