Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Termostatické ventily a hlavice pro ÚT na FaF UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2015 30.03.2015 00:00
Zateplení jižní budovy FaF UK - ETAPA 1
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 05.03.2015 20.03.2015 00:00
Úklidové služby v prostorách FaF UK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2015 24.03.2015 00:00
Vícepráce č. 3 v rámci realizace veřejné zakázky: "Revitalizace infrastruktury, střešních plášťů budov, spojovací haly, hygienického zázemí Nové posluchárny a hlavního vstupu Farmaceutické fakulty v HK"
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 05.01.2015 09.01.2015 00:00
Rozšíření stávajícího diskového pole a vybudování DR úložiště
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2014 13.11.2014 10:00
Dodávka přístroje – Brewsterův úhlový mikroskop
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2014 30.10.2014 00:00
Dodávka přístroje – Kompletní zařízení pro separaci a analýzu proteinů
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2014 30.10.2014 00:00
Dodávka přístroje – Modul a řídící server telekomunikačního systému
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2014 30.10.2014 00:00
Dodávka přístroje – Ramanův spektrometr
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2014 30.10.2014 00:00
Dodávka – Přístroj pro analýzu genové exprese a genotypizaci pomocí HRM
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2014 30.10.2014 00:00
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2014 14.10.2014 00:00
Stavební dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - zateplení jižní budovy FaF
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2014 06.10.2014 00:00
Rekonstrukce vestibulu na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 02.09.2014 24.09.2014 00:00
Dodávka přístroje do Farmaceutické fakulty UK v HK - Real time PCR
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 28.08.2014 12.09.2014 00:00
Nákup odborné literatury 3
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 28.08.2014 16.09.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016