Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení datových rozvoden v roce 2016
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 21.03.2016 11:35
Obnova páteřního směrovače
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 26.02.2016 10:00
Zajištění ostrahy objektů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2015 15.01.2016 00:00
Poskytování právních a poradenských služeb
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.12.2015 21.12.2015 00:00
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově – část B – Rámcová smlouva na přípravu a vytvoření žádostí o finanční podporu (projektových žádostí) z ESIF - opakování
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 09.11.2015 09.11.2015 14:00
Dodávka 72 kusů počítačových sestav - dodatečné dodávky
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015
Poskytování podpory a poradenství v projektech rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 29.09.2015 29.09.2015 10:00
Projektová dokumentace pro změnu územního rozhodnutí stavby - Kampus UK v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 19.09.2015 30.09.2015 00:00
Dodávka 72 kusů počítačových sestav
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 17.07.2015 10:00
Dodávka Spektrofotometru FS5
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 15.07.2015 00:00
Parkovací plochy FaF UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2015 12.06.2015 00:00
UK – FaF – Rekonstrukce a zateplení budovy v Zámostí
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 22.05.2015 08.06.2015 00:00
Vybavení datových rozvoden
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2015 10.04.2015 00:00
ICT - Úložiště
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2015 03.04.2015 00:00
Termostatické ventily a hlavice pro ÚT na FaF UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2015 30.03.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016