Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž výtahů v budově farmaceutické fakulty UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 01.08.2014 21.08.2014 00:00
Dodávka přístrojů do Farmaceutické fakulty UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 01.08.2014 18.08.2014 00:00
Dodávka osobních počítačů a notebooků pro Farmaceutickou fakultu UK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 18.06.2014 14.07.2014 00:00
Laboratorní a kancelářský nábytek na FaF UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2014 01.07.2014 00:00
Rekonstrukce odpadů - Jižní budova na FAF UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2014 10.06.2014 00:00
Rekonstrukce laboratoří a stavební úpravy na FAF UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2014 03.06.2014 00:00
Nákup flash chromatografického zařízení
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2014 20.04.2014 00:00
Živné půdy pro mikrobiologii
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2014 18.03.2014 00:00
Nákup laboratorních myší
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2014 18.03.2014 00:00
LAboratorní materiál 3
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 25.11.2013 09.01.2014 00:00
Laboratorní materiál 2
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 08.11.2013 09.01.2014 00:00
Invertovaný fluorescenční mikroskop s konfokálním nástavcem
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 29.10.2013 16.12.2013 00:00
UHPLC kapalinový chromatograf
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 21.10.2013 08.11.2013 00:00
Výměna osvětlení - severní budova 3. a 4. patro
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2013 25.09.2013 00:00
Revitalizace Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové - Technický dozor investora a koordinátor BOZP
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 29.08.2013 16.09.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016