Dynamický nákupní systém: RUK – ÚVT – Dynamický nákupní systém na rozvoj studijního informačního systému Univerzity Karlovy

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000560
Spisová značka: UKRUK/423285/2022
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-031750
Datum otevření: 08.08.2022
Datum zavedení: 31.10.2022 22:00
Datum ukončení: 31.12.2052 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: RUK – ÚVT – Dynamický nákupní systém na rozvoj studijního informačního systému Univerzity Karlovy
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS bude vývoj modulů studijního informačního systému (dále jen „SIS“) pro Univerzitu Karlovu (dále jen „UK“), podpora jejich provozu a jejich další rozvoj. Zadavatel předpokládá, že bude po dodavatelích v DNS poptávat zejména následující činnosti:

  a) IT analýzy, příprava dokumentace informačního systému a související činnosti (např. jejich aktualizace),
  b) modelování business procesů, analýzy procesů, analýzy návazností a možné navazující návrhy uživatelských scénářů,
  c) činnosti blízké a realizující testování na různých úrovních např. aplikace, zdrojových kódů, uživatelských akcí, vlastností produktů (zahrnující také úpravy a opravy dokumentací, návodů, test plánů apod.),
  d) návrhy testovacích scénářů, testovacích procesů, testování použitelnosti, testování funkčnosti v rámci možných rozdílných resortních pracovišť,
  e) realizace v rozsahu dohodnuté architektury, technologií, návrh a programování funkčních vzorků nebo prototypů,
  f) programování dle zadání zadavatele nebo v návaznosti na akceptované řešení.

  Součástí plnění bude vždy předání práv k výstupům těchto činností tak, aby zadavatel mohl s výstupy volně disponovat a zpřístupňovat je třetím stranám podílejícím se na vývoji SIS.

  Zadavatel dále upozorňuje, že SIS bude významným informačním systémem dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění. S ohledem na to musí dodavatelé při své činnosti a také výstupy jimi vytvořené splňovat požadavky kladené zákonem o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

  Podrobnější informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Popis aplikační infrastruktury SIS).

  Další podrobnější informace o předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně obchodních a smluvních podmínek, bude vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek dle § 141 odst. 1 ZZVZ.

  Pozn.: Z důvodu nastavení funkcionalit systému bylo nutné uvést datum ukončení DNS, avšak zadavatel zavádí DNS na dobu neurčitou.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 250 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS