Veřejná zakázka: Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. Listopadu v Praze 8 pro potřeby UK FHS – dodávka IT vybavení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2797
Systémové číslo: P19V00000743
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.08.2019
Nabídku podat do: 17.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. Listopadu v Praze 8 pro potřeby UK FHS – dodávka IT vybavení
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka IT vybavení v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 zadávací dokumentace, a to pro každou část veřejné zakázky v samostatném dokumentu.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Zadavatel upozorňuje, že postupuje při zadání jednotlivých částí veřejné zakázky samostatně.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 851 544 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Pátkova 2137/5
  18200 Praha 8 Libeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631594

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy