Public contract: Úklidové služby pro Univerzitu Karlovu, Fakultu humanitních studií

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 5205
System number: P21V00000750
Contracting authority registration number: VZ-1/2021
File number: UKFHS/446069/2021
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-038623
Date of commence: 20.10.2021
Tender submit to: 22.11.2021 10:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Úklidové služby pro Univerzitu Karlovu, Fakultu humanitních studií
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem VZ je zajištění pravidelných úklidových služeb v objektu sídla zadavatele (dále jen „úklidové služby“), a to v rozsahu a v souladu se ZD a závazného návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 1 ZD (dále „smlouva“) a závaznými přílohami č. 1 až č. 4 této smlouvy. Součástí předmětu VZ je také doplňování zásobníků hygienickými a desinfekčními potřebami (jedná se o materiál na hygienická zařízení – toaletní papír, papírové ručníky, tekutá mýdla, papírové ubrousky a dále prostředky na mytí nádobí, pytle na odpad, pytle do odpadkových košů) dodavatelem, nicméně samotná dodávka těchto potřeb není předmětem této VZ, tj. nákup shora uvedených hygienických a desinfekčních potřeb nezajišťuje vybraný dodavatel.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 5 073 840 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Pátkova 2137/5
  18200 Praha 8 Libeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 631594

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance