Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Rozšíření Archivního informačního systému UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6602
Systémové číslo: P22V00000972
Spisová značka: UKRUK/551331/2022
Datum zahájení: 14.11.2022
Nabídku podat do: 05.12.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Rozšíření Archivního informačního systému UK

Stručný popis předmětu:
Účelem této konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem vyhlášení veřejné zakázky RUK – ÚDAUK – Rozšíření Archivního informačního systému UK a současně i získání všech informací potřebných pro efektivní, správné a objektivní nastavení zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel chce tímto způsobem předcházet možným rizikům, která by se mohla při zadávání veřejné zakázky a případně i následně při jejím plnění vyskytnout.
Předmětem konzultace bude diskuze o předmětu plnění veřejné zakázky, vhodném a transparentním nastavení zadávacích podmínek, a především debata o technických a smluvních otázkách souvisejících s budoucím plněním.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
V rámci předběžných tržních konzultací se žádost o účast ani nabídky nepodávají. Dodavatelé zašlou zadavateli vyplněný Formulář otázek pro účastníky
předběžných tržních konzultací a to buď prostřednictvím tohoto el. nástroje E-ZAK nebo na e-mail: ovz@ruk.cuni.cz.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy