Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro MFF UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6669
Systémové číslo: P22V00001037
Spisová značka: UKMFF/575757/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.12.2022
Nabídku podat do: 21.12.2022 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro MFF UK
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky (včetně dopravy do míst plnění) kancelářských potřeb dle konkrétních požadavků zadavatele v průběhu platnosti a účinnosti rámcové smlouvy uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

Postup při realizaci předmětu plnění a povinnosti dodavatele:

1) Dodavatel je povinen provozovat e-shop a v rámci předmětu plnění veřejné zakázky zavést samostatný profil klienta – zadavatele na webovém portálu tohoto e-shopu, kde bude výhradně sortiment zboží za dílčí kupní ceny, které budou uvedeny Spotřebním koši, který tvoří Přílohu č. 1 Rámcové kupní smlouvy. Zadavatel (kupující) vytvoří v rámci profilu klienta výzvu (objednávku) a odešle ji elektronicky prostřednictvím e-shopu dodavateli. Kupující potvrdí výzvu (objednávku) do 5 minut od zaslání výzvy (objednávky) prostřednictvím e-shopu dodavatele na e-mail kontaktní osoby uvedené v objednávce.

2) Dodat zadavateli zboží nové, nepoužité.
3) Dodržet dodací lhůtu, která nepřekročí 5 pracovních dnů ode dne přijetí výzvy (objednávky) zadavatele, nedohodnou-li se zadavatel a dodavatel v jednotlivých případech písemně jinak.
4) Zajistit, aby dodané zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných norem ČSN,
5) Zajistit, aby zadavatel (kupující) měl zaveden samostatný profil klienta, kde bude pouze sortiment za vysoutěžené ceny a export nákupního košíku do formátu „xls nebo pdf“

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-036156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky