Public contract: Provádění revizí elektrických zařízení a elektroinstalací - JŘBU

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7300
System number: P23V00000574
File number: UKRUK/417185/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 14.07.2023
Tender submit to: 27.07.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Provádění revizí elektrických zařízení a elektroinstalací - JŘBU
 • Type of public contract: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude provádění revizí elektrických zařízení, elektroinstalací v objektech (vč. hlavních rozvoden), hromosvodů, nouzového osvětlení, veřejného osvětlení a elektrických ručních nářadí a elektrických spotřebičů napojených pomocí pohyblivých přívodu a dále zpracování schematických plánů rozvodů jednotlivých objektů zadavatele (od hlavní rozvodny po jednotlivé rozvaděče).

Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je rámcově specifikován v návrhu rámcové dohody a v aktuálních revizních zprávách k objektům zadavatele (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: negotiated procedure without prior publication
  Justification of using negotiated procedure:
  Zadavatel se rozhodl pro použití jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 1 zákona, když v předchozím zadávacím řízení s názvem „Provádění revizí elektrických zařízení a elektroinstalací“ nebyly podány žádné nabídky a současně zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu zjednodušenému podlimitnímu řízení.
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 4 500 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2021-036156

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance