Veřejná zakázka: Pronájem nebytových prostor Hlavova ústavu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7851
Systémové číslo: P23V00001118
Spisová značka: UK1LF/569938/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-052664
Datum zahájení: 20.11.2023
Nabídku podat do: 18.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pronájem nebytových prostor Hlavova ústavu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o nadlimitní koncesní řízení zadávané zadavatelem v souladu s ust. § 176 odst. 1 ZZVZ jako otevřené nadlimitní řízení.
Zadavatel zahajuje předmětnou koncesi z důvodu nutnosti
(i) výběru nového nájemce nebytových prostor o celkové výměře 95,33 m2 v Hlavově ústavu na adrese: Studničkova 2039/2 a 2039/4, Praha 2, vč. technického zařízení předmětných nebytových prostor, který nad rámce sjednaného nájemného bude hradit související provozní náklady spojené s užíváním výše uvedených nebytových prostor, a
(ii) dodržení zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
(iii) dodavateli jako nájemci a koncesionáři vzniknou či mohou vzniknout příjmy v souvislosti s užíváním prostor v souladu s jejich účelovým určením.
Zadavatel požaduje, aby nájemce přebíral těla osob zemřelých ve VFN v Praze, u kterých není provedena pitva, a těla zemřelých po pitvě vykonané ÚSLT nebo ÚP nebo po jiných činnostech vykonaných ÚP, vždy od odpovědného zástupce ÚSLT nebo ÚP výhradně na základě předávacího protokolu a zajistil převzetí těla zemřelého okamžitě nebo v čase dle požadavku ÚSLT nebo ÚP. Pronajaté prostory mohou sloužit i k uložení těl jiných zemřelých. Za nakládání s tělem zemřelého po předání těla zodpovídá nájemce. Nebytové prostory je nájemce povinen užívat v souladu s účelem, k němuž jsou určeny (zákon o pohřebnictví). Podrobněji viz zadávací (koncesní) dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-001845

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky