Veřejná zakázka: LF HK – CORE FACILITIES – Analyzátor buněk pro měření indikátorů mitochondriální respirace a glykolýzy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 884
Systémové číslo: P18V00000059
Evidenční číslo zadavatele: LFHKCF0020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-002833
Datum zahájení: 24.01.2018
Nabídku podat do: 01.03.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LF HK – CORE FACILITIES – Analyzátor buněk pro měření indikátorů mitochondriální respirace a glykolýzy
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka analyzátoru buněk s možností měřit klíčové indikátory mitochondriální respirace a glykolýzy, včetně modulu na malé destičky, pro Laboratoř bioenergetiky Ústavu fyziologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „analyzátor buněk“).
Jedná se o přístroj pro měření rychlosti spotřeby kyslíku a rychlosti okyselování extracelulárního prostředí živých buněk a tkání ve formátu 96-jamkové mikrodestičky. Měření bude probíhat na optickém principu stanovení změn extracelulární acidifikace a množství kyslíku s použitím LED diod a optických sensorů. Určení těchto parametrů je nezbytné pro posouzení a charakterizaci metabolické funkce živých buněk. S ohledem na nutnost využití přístroje pro co největší počet studentů DSP je nezbytné, aby tyto parametry bylo možné měřit v suspenzních i adherentních kulturách a také ex vivo vzorcích tkáně v reálném čase.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 299 709 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Šimkova 870
  500 03  Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-008938

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky