Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka – Přístroj pro analýzu genové exprese a genotypizaci pomocí HRM
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2014 30.10.2014 00:00
Patentové a právní služby v oblasti průmyslového vlastnictví
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2014 14.10.2014 00:00
Stavební dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor - zateplení jižní budovy FaF
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2014 06.10.2014 00:00
Rekonstrukce vestibulu na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 02.09.2014 24.09.2014 00:00
Dodávka přístroje do Farmaceutické fakulty UK v HK - Real time PCR
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 28.08.2014 12.09.2014 00:00
Nákup odborné literatury 3
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 28.08.2014 16.09.2014 00:00
Testování toxicity nejúčinnějších potenciálních antituberkulotik in vivo
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.08.2014 25.08.2014 00:00
Dodávka a montáž výtahů v budově farmaceutické fakulty UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 01.08.2014 21.08.2014 00:00
Dodávka přístrojů do Farmaceutické fakulty UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 01.08.2014 18.08.2014 00:00
Dodávka osobních počítačů a notebooků pro Farmaceutickou fakultu UK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 18.06.2014 14.07.2014 00:00
Laboratorní a kancelářský nábytek na FaF UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2014 01.07.2014 00:00
Rekonstrukce odpadů - Jižní budova na FAF UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2014 10.06.2014 00:00
Rekonstrukce laboratoří a stavební úpravy na FAF UK v HK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2014 03.06.2014 00:00
Nákup flash chromatografického zařízení
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2014 20.04.2014 00:00
Živné půdy pro mikrobiologii
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2014 18.03.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016