Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
RUK – ÚVT – Dynamický nákupní systém na nákup standardního kancelářského ICT vybavení 01.09.2023 29.08.2028 Implementation
Nakladatelství Karolinum – Dynamický nákupní systém na tisk publikací s vazbou V8 nebo V7 24.07.2023 30.08.2028 Implemented
UK 1LF - Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského a laboratorního nábytku 24.07.2023 15.09.2027 Implemented
UK-FF - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM pro dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení 16.06.2023 31.07.2028 Implemented
UK-FF - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM na nábytek 16.06.2023 31.07.2028 Implemented
RUK – Dynamický nákupní systém pro poskytování právních služeb Univerzitě Karlově 15.06.2023 31.07.2028 Implemented
UK 1.LF - Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií a kitů 02.05.2023 10.06.2027 Implemented
Dynamický nákupní systém na dodávky elektromateriálu 16.03.2023 30.04.2027 Implemented
RUK - UK Point - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM na poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností UK v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců 10.03.2023 01.04.2026 Implemented
UK – KAM – DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA NÁKUP TECHNOLOGIÍ A POMŮCEK PRO PROVOZOVNY SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ 30.01.2023 01.01.2050 Implemented
DNS - nákup potravin pro Koleje a menzy UK 25.11.2022 31.12.2050 Implemented
Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky a ICT vybavení pro MFF UK 05.10.2022 07.12.2026 Implemented
RUK – ÚVT – Dynamický nákupní systém na rozvoj studijního informačního systému Univerzity Karlovy 08.08.2022 31.12.2052 Implemented
PedF – Dynamický nákupní systém pro nákup standardní ICT techniky v období roku 2022 a 2023 22.03.2022 31.12.2023 Implemented
UK FSV - DNS dodávky standardní techniky ICT 2022 - 2024 12.11.2021 31.12.2024 Implemented
1 2  ››