Veřejná zakázka: Úklid budovy – PF UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 6316
Systémové číslo: P22V00000696
Spisová značka: UKRUK/476197/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-036882
Datum zahájení: 14.09.2022
Žádost o účast podat do: 17.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úklid budovy – PF UK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Úklid budovy – PF UK“ je pravidelný denní úklid prostorů zadavatele na adrese Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, v rozsahu, jak je specifikován v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Úklid bude prováděn výhradně vlastním vybavením dodavatele a za užití čisticích dezinfekčních a hygienických prostředků dodavatele, v rozsahu přílohy č. 5 zadávací dokumentace. Dodavatel bude provádět úklid v časech a za podmínek uvedených v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Curierových 901/7
  116 40 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-033529

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy