Overview of public contracts

Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
UK-KAM – SYSTÉM INVENTARIZACE MAJETKU S VYUŽITÍM 2D KÓDU A NAPOJENÍM NA IS MÚZO-JASU
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Receipt of tenders 23.05.2024 03.06.2024 10:00
RUK – ÚVT – Dodávka mobilní aplikace UK pro studijní agendy
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 22.05.2024 03.06.2024 10:00
RUK - ÚVT - Dodávka zabezpečeného systému pro ukládání a vyhodnocování událostí ze SIEM
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 22.05.2024 30.05.2024 10:00
UK 1. LF – Multiplexový zobrazovací systém pro studium buněk a tkání
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 21.05.2024 25.06.2024 10:00
UK-KaM-Dodávky kancelářských potřeb a tonerů pro Koleje a menzy UK
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Receipt of tenders 20.05.2024 06.06.2024 08:00
UK – Výstavba Kampusu Albertov – poskytnutí CDE
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 17.05.2024 27.05.2024 12:00
RUK - ÚVT - Upgrade HW infrastruktury - opakované vyhlášení
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 17.05.2024 27.05.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace – MEPHARED 2 – dodávka laboratorního nábytku a dalšího vybavení
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Receipt of tenders 17.05.2024 03.06.2024 23:59
UK 1. LF - Předběžná tržní konzultace na dodávku chromatografického přístroje
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 17.05.2024 31.05.2024 23:59
LFP - Sestava pro kontinuální snímání, záznam a analýzu krevního tlaku a EKG
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
small-scale public contract Receipt of tenders 17.05.2024 02.06.2024 09:00
UK 1. LF – Zobrazovací systém očního pozadí hlodavců
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 16.05.2024 31.05.2024 10:00
Rukavicový box
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 15.05.2024 12.06.2024 10:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 27.05. - 31.05.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
above-the-threshold Awarded 14.05.2024 23.05.2024 13:30
RUK – ÚVT – Doplnění prvků infrastruktury pro zajištění zákonných povinností realizovaných elektronickou spisovou službou
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Evaluation 13.05.2024 24.05.2024 12:30
RUK – ÚVT – Integrace agendy studia na elektronický systém spisové služby Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Evaluation 13.05.2024 24.05.2024 12:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40 100  ››