Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
FSV UK - Stavební úpravy a interiérové vybavení v objektech Smetanovo nábřeží a Opletalova v Praze, OPAKOVANÁ
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
podlimitní Vyhodnoceno 25.04.2024 16.05.2024 10:00
Dodávky chlazeného drůbežího masa pro menzy Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 24.04.2024 21.05.2024 08:00
PF UK – Prostorová akustika místnost 120
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Vyhodnoceno 24.04.2024 15.05.2024 10:00
PF UK – Vybavení interiéru
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Vyhodnoceno 23.04.2024 14.05.2024 10:00
PF UK - Osvětlení učeben
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Vyhodnoceno 23.04.2024 14.05.2024 10:00
Tiskařské služby 04-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2024 06.05.2024 09:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 06.05. - 10.05.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 22.04.2024 02.05.2024 13:30
PedF – DNS 01 - Pořízení notebooků
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2024 30.04.2024 13:00
Drobná ICT 04-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 19.04.2024 30.04.2024 09:00
AV technika 02-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 19.04.2024 30.04.2024 09:00
RUK – ÚVT – Adaptace pokročilých nástrojů pro podporu digitalizace vybraných procesů studijní agendy
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2024 02.05.2024 12:00
Výzva č. 5 - tisk publikace s názvem Teoretická mechanika/Podolský, vazba V8
Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum
nadlimitní Zadáno 17.04.2024 29.04.2024 10:00
RUK – ÚVT – Zajištění úpravy vyhledávače kurzů Microcredentials
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2024 30.04.2024 13:00
Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 29.04. - 03.05.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 16.04.2024 25.04.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 29.04. - 03.05.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 16.04.2024 25.04.2024 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016