Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy Praha na týden od 22.01. - 26.01.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 04.01.2024 18.01.2024 13:30
Chemikálie 01/2024
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 04.01.2024 18.01.2024 10:00
UK 1. LF – Upgrade analyzátoru Seahorse
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2024 18.01.2024 10:00
RUK – SBZ – Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb v roce 2024
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2024 12.01.2024 10:00
UK KaM – Dodávky koření a marinád pro menzy UK Praha a Hradec Králové 15.1.2024 - 30.6.2024 2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 02.01.2024 13.01.2024 10:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzu Hradec Králové na týden od 15.01. - 19.01.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 02.01.2024 11.01.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy Praha na týden od 15.1.-19.1.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 02.01.2024 11.01.2024 13:30
UK - SBZ – Rekonstrukce stavebních a technických součástí záložního zdroje Karolinum - opakování
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 27.12.2023 31.01.2024 10:00
Chemikálie 27/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 21.12.2023 03.01.2024 10:00
UK-KaM-Projekční práce v gastronomických provozech Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2023 11.01.2024 08:00
Úprava a regulace stávajícího topného systému v objektu UK PF 2024
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Zadáno 21.12.2023 31.01.2024 10:00
UK 1.LF - Kity pro sekvenování na přístroji NovaSeq X
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 20.12.2023 22.01.2024 11:00
RUK – ÚVT – Dodávka modulu EWP
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 20.12.2023 22.01.2024 12:00
LF HK - Rámcová dohoda na dodávky malých laboratorních zvířat v letech 2024 - 2026
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 20.12.2023 24.01.2024 10:00
Výzva č. 2 - tisk publikace s názvem Podvod Allamody v Praze, vazba V8a
Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum
nadlimitní Zadáno 19.12.2023 03.01.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016