Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - U2 - DM – Dodávka gastro vybavení 2. etapa - opakování
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2022 14.09.2022 09:00
Laboratorní materiál 07/2022
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 01.09.2022 12.09.2022 10:00
Drobná ICT 06-2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 30.08.2022 12.09.2022 09:00
FAF UK – Přístroj pro výrobu destilované a ultračisté vody
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 26.08.2022 26.09.2022 10:00
Laboratorní materiál a chemikálie 12-2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 25.08.2022 05.09.2022 09:00
UK2LF - Rackový server s příslušenstvím
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2022 31.08.2022 09:00
UK – 3. LF – Rekonstrukce výtahů v budově A
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
podlimitní Zadáno 23.08.2022 12.09.2022 10:00
LFP – Služby ostrahy a recepce kampusu UniMeC
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2022 26.08.2022 09:00
UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – stavební práce
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nadlimitní Zadáno 18.08.2022 05.12.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace: RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2022 07.09.2022 12:00
Předběžné tržní konzultace: RUK – ÚVT – Dodávka, technická podpora a rozvoj jednotného ekonomického informačního systému na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.08.2022 14.09.2022 12:00
UK2LF Laditelný femtosekundový laser
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Vyhodnoceno 15.08.2022 15.09.2022 09:00
Laboratorní materiál a chemikálie 11-2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2022 26.08.2022 09:00
UK2LF – Provoz technologického zařízení vytápění ÚT a ohřevu teplé vody
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2022 23.08.2022 09:00
Chemikálie 11/2022
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 12.08.2022 23.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016