Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK2LF - Technologické vybavení zvěřince
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 23.07.2021
UK FTVS - Renovace výukových učeben
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
podlimitní Hodnocení 21.07.2021 10.08.2021 10:00
Rámcová smlouva drobné stavební úpravy vnitřních prostor budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 02.08.2021 10:00
LFP - Sestava nano-kapalinového chromatografu a hybridního hmotnostního spektrometru typu Q-TOF s nano-elektrosprejovou ionizací pro identifikaci a kvantifikaci proteinů
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 21.07.2021 23.08.2021 09:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Ovoce a zelenina - 2. opakování
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.07.2021 28.07.2021 10:00
Drobná ICT 07-2021
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 19.07.2021 30.07.2021 09:00
ERDF pro VŠ II na UK - VRR – dodávka plošin pro handicapované
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 02.08.2021 09:00
ÚJOP - Nákup IT
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 26.07.2021 08:00
UK - KaM - Dodávka chemie pro gastroprovoz
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2021 26.07.2021 10:00
U2 vybavení - laboratorní nábytek
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 07.07.2021 09.08.2021 09:00
UK FTVS - Rozšíření posilovny o warm-up zónu
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
podlimitní Hodnocení 07.07.2021 27.07.2021 10:00
LFP - FIND - Upgrade software pro analýzu spermií
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2021 19.07.2021 09:00
ERDF pro VŠ II na UK - VRR“ – IT
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Zadáno 02.07.2021 22.07.2021 09:00
PedF – 2021 - ŠETŘENÍ STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 29.07.2021 12:00
PedF – 2021 - Úklid učeben, kanceláří a společných prostor v objektech Pedagogické fakulty UK
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 27.07.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016